ข่าวประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลแม่คำมีเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมอาชีพ "การฝึกอบรมจัดดอกไม้สดและการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา"  
 

เทศบาลตำบลแม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ "การฝึกอบรมจัดดอกไม้สดและการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ หมู่ 1   ในวันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ.2552   ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2552 เวลา 07.46 น. โดย ปาริฉัตร@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 3764 ท่าน