เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อแสดงรายการชำระภาษี ดังต่อไปนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 4
 

 

 
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการส่งเสริมอาชีพ "การฝึกอบรมจัดดอกไม้สดและการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา"  
 

เทศบาลตำบลแม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ "การฝึกอบรมจัดดอกไม้สดและการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสา" ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ หมู่ 1   ในวันที่ 9 - 10 กันยายน พ.ศ.2552   ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก
  

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2552 เวลา 07.46 น. โดย ปาริฉัตร@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 3777 ท่าน