ข่าวประชาสัมพันธ์...เทศบาลตำบลแม่คำมีเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500)
 

 

 
 
 
 
 
 
ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย
 

  "ขอเชิญอบรม ""หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K""
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท จ.เชียงราย
สอนโดย   ช่างถึก โยธาไทย   อ.วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์                  

เขียนโดย   คุณ yotathaitraining

วันที่ 13 ม.ค. 2559 เวลา 08.37 น. [ IP : 118.174.198.41 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]