เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้มีหน้าที่ชำระภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน เพื่อแสดงรายการชำระภาษี ดังต่อไปนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 4
 

 

 
 
 
 
 
 
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
 

ช่วยตรวจสอบอบต.บ่อเหล็กลองด้วยว่ามีการจักกดซื้อจัดจ้างแล้วไม่ส่งประกาศไปที่ไหนเลยกรมบัญชีกลางก็ไม่ลงมีการซื้อแบบ 2 ราย นายกเป็นคนเอางานท้องถิ่นจังหวัดแพร่ช่วยตรวจสอบให้ด้วย ถ้าหากยังไม่ดำเนินการก็จะร้องไปที่กรมบัญชีกลาง ขอขอบคุณล่วงหน้า

เขียนโดย   คุณ ผู้รับเหมา

วันที่ 8 ก.ย. 2554 เวลา 07.41 น. [ IP : 223.204.23.35 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]