หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี
โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
มีความรู้ทันสมัย ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คำมี
วัดต้นม่วง ต.แม่คำมี จ.แพร่
การเกษตรแบบพึ่งพากันในชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
เครื่องจักรสาน
อิฐดินเหนียว
ผ้ามัดย้อม
หัตถกรรมล้ำค่า เลิศล้ำงามฝีมือ
การจัดเก็บภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ภาษีป้าย ยื่นแบบฯ ตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม ภาษีที่ดินฯ ประกาศบัญชีรายการที่ดินฯ มีนาคม ประกาศราคาประเมินที่ดินฯก่อนวันที่ 1 มิถุนายน แจ้งประเมินภาษีที่ดินฯ ภายในเดือนมิถุนายน รับชำระภาษีที
เทศบาลตำบล
แม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ประชากรทั้งสิ้น 7,321 คน ประกอบด้วย
ชาย 3,609 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30
หญิง 3,712 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70
จำนวนครัวเรือน 2,540 ครัวเรือน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 455.29 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่คำมี , ต.ตำหนักธรรม
อ.หนองม่วงไข่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.วังหงษ์ อ.เมือง และ
ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่
 
  ตำบลแม่คำมี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองแพร่ อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอ ประมาณ 18 กิโลเมตร การคมนาคมโดยทั่วไปสามารถเดินทาง ติดต่อกับตำบลและอำเภออื่นได้ทุกฤดูกาล มีจำนวนเนื้อที่ ประมาณ 16.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,050 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 
 
 


 
ตำบลแม่คำมีตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ.2457 ที่ได้ชื่อว่าแม่คำมีเนื่องจากมีชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐาน ที่อยู่บนฝั่งซ้ายของลำน้ำแม่คำมี ซึ่งชาวบ้านในสมัยนั้นเชื่อว่าลำน้ำดังกล่าว มีแร่ทองคำอยู่ ตำบลแม่คำมีได้รับการ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ 19 มกราคม2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม2539 มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 มีนาคม 2539 และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีได้จัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลแม่คำมี ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใช ้วันที่ 17 กรกฎาคม 2551
 
 
 

 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน) จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
0 บ้านแม่คำมี 0 1 1 -
1 บ้านสันป่าสัก 319 312 631 210
2 บ้านต้นม่วง 320 348 668 232
3 บ้านวังช้าง 551 586 1,137 460
4 บ้านศรีภูมิ 315 336 651 241
5 บ้านหนองห้า 225 199 424 176
6 บ้านปง 126 145 271 98
7 บ้านใหม่ศรีภูมิ 133 127 260 85
8 บ้านป่าสักทอง 338 301 639 189
9 บ้านม่วงทอง 415 429 844 254
10 บ้านช้างทอง 465 477 942 308
11 บ้านศรีภูมิ 188 197 385 135
12 บ้านต้นม่วง   214 254 468 152
  รวม   3,609 3,712 7,321 2,540
 
สถิติประชากรและบ้านเรือน ระดับตำบล ตำบลแม่คำมี ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
 
  เกษตรกร 20 %
  ค้าขายและตัดเย็บเสื้อผ้า 50 %
  จักสาน 10 %
  ตีเหล็ก 10 %
  ปั้นอิฐ 10 %
 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-506-185
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10