หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลแม่คำมี [ 24 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต [ 19 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 84  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 62  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2