หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2