หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของงานทะเบียนพาณิชย์ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสาธารณสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบเดือน ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) [ 1 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
สถิติการให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือน เม.ย. 62 - ก.ย. 62) [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือน เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562) [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือน เม.ย. 2562 - ก.ย. 2562) [ 16 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือน ต.ค. 2561 - มี.ค. 2562) [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 77  
 
  (1)     2