หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
สิบตำรวจโททวีสิทธิ์ พัฒนชัยวัฒน์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่คำมี
โทร : 08 5040 5086
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางศุภามาส อุ่นศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08 1764 9742


นายปิยะ แสนอุ้ม
ผู้อำนวยกองช่าง
โทร : 09 5451 2595


นางธัญวรัตน์ ใจเปี้ยว
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08 6196 8017


นางสาวสรัญทร เสาร์แดน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08 4804 2493


นางณิชนันทน์ ศรีใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08 9555 7441


นางสาวนันทิดา หงษ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 09 0329 3354