หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
รู้จักเทศบาล

รู้จักเทศบาล
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการประชาชน

บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำมี
โครงสร้างพื้นฐานดี มีคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจก้าวหน้า สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
มีความรู้ทันสมัย ศิลปวัฒนธรรมยั่งยืน
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลแม่คำมี
วัดต้นม่วง ต.แม่คำมี จ.แพร่
การเกษตรแบบพึ่งพากันในชุมชน
ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก
เครื่องจักรสาน
อิฐดินเหนียว
ผ้ามัดย้อม
หัตถกรรมล้ำค่า เลิศล้ำงามฝีมือ
เทศบาลตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่ มกราคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 2.ภาษีป้าย ยื่
เทศบาลตำบล
แม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
1
2
3
4
5
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน การอาชีพและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย และบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารัตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนและพัฒนาท้องถิ่น
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-635-934 กด 0
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10